Door Blondemevrouw

Door anderen te helpen, zelfs ten koste van jezelf, gaat een deel van de hersenen gloeien zoals bij het nemen van drugs of het hebben van sex. Een tijdelijk gevoel van geluk en genoegdoening. De hersenen zijn echter standaard geprogrammeerd om te overleven. Anderen helpen ten koste van jezelf, is een tegennatuurlijke gang van zaken en een gevolg van conditionering.

SP-stemmer Sjors van Beek vroeg zich onlangs af, waarom er toch zoveel gutmenschen zijn in Nederland. Het is tweeledig, Sjors. De kern is conditionering. Vervolgens is er sprake van zich verheven voelen met de gedachte het morele gelijk aan de zijde te hebben.

Video bekeken? Is namelijk essentieel voor het doorgronden van de visie die uiteen wordt gezet in deze column. 

Conditioneren begint vanaf de geboorte, maar neemt een vlucht zodra een kind naar school gaat. Onderwijs is niet alleen gericht op taal en rekenen. Ook politiek beleid is van grote invloed. Van bezoek aan een moskee tot het inzamelen van geld en speelgoed voor vluchtelingen en rijstmetvliegen-landen. Kinderen wordt geleerd dat onbaatzuchtig aan anderen denken, zelfs ten koste van jezelf, een groot goed is. De hersenen worden hiermee geconditioneerd, waardoor de reactie van de aangename gloei wordt gestimuleerd. Ook wordt hierdoor een verheven gevoel met een moreel gelijk geïnstalleerd.

Indien de ouders ook geconditioneerd zijn, worden kinderen zowel thuis als op school volledig geconditioneerd. Deze kinderen zijn als volwassenen ‘gutmenschen’ die leven volgens de ethische doctrine. Kinderen van ouders die minder geconditioneerd zijn of inmiddels realisme laten prevaleren, worden slechts deels geconditioneerd door het onderwijs en zijn later in staat een betere balans te vinden tussen realisme en de ethische doctrine van altruïsme of op zijn minst in staat om enigszins bewust een keuze te maken. En dan is er nog een aantal mensen met een eigenzinnig karakter, dat sowieso kiest voor concluderen op basis van eigen onderzoek, feiten en logica, ongeacht de visie van de ouders en het onderwijs.

Kiezen voor een orgasme in de kern van de hersenen en jezelf verheven voelen, is ongetwijfeld aantrekkelijk. Ook het negeren van de realiteit is gemakkelijker dan de realiteit onder ogen te komen. Een zwakker mens kan hier geen weerstand aan bieden. Een sterker mens durft realisme te laten prevaleren en neemt genoegen met sex en drugs om de hersenen te laten gloeien. En het is nu eenmaal bekend, dat er meer zwakke dan sterke mensen zijn. Daarom is de groep gutmenschen groter, dan de groep realisten. Wel neemt laatstgenoemde groep toe in omvang.

Multiculturalisme is een geconditioneerd geloof dat voorbij gaat aan de realiteit en gepaard gaat met een aangeleerde gloei in de hersenen en een verheven gevoel van een moreel gelijk. Aan het multiculturele ideaal – met islam als splijtzwam en risico voor de rechtsstaat – wordt ten koste van de eigen cultuur, van de economie, van de welvaart, van de veiligheid en van de toekomst van Nederland vastgehouden. Dit geldt overigens ook voor het EU ideaal. Realiteit ontkennend en geconditioneerd vasthoudend aan een onrealistisch geloof.

Multiculturalisten willen zichzelf zien als progressief en uniek denkend, terwijl zij slechts deel uitmaken van het geconditioneerde kuddevolk. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s