Door Blondemevrouw

We willen graag denken dat in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en fout, voorkomt dat mensen boosaardige daden verrichten. Wat goed is en wat fout is, is sowieso onderhevig aan culturele conditionering, maar dat is voor hetgeen in deze column wordt aangegeven niet relevant. Is het maken van onderscheid tussen goed en fout voldoende om goedwillende mensen te weerhouden van onbaatzuchtige kwaadaardige verrichtingen?

Dat de mens in staat is tot moord om bijvoorbeeld de kinderen te beschermen, zal niemand verbazen. Maar dat de mens in staat is om onbaatzuchtig een ander mens te martelen tot de dood erop volgt, is voor velen niet te bevatten. Het enige dat nodig is om 90% van de mensen tot diabolisch gedrag te brengen, is een figuur met autoriteit. Slechts 10% van de mensen gaat tegen autoriteit in, indien men gezegd wordt een handeling te verrichten, die men als kwaadaardig en fout beschouwt.

 

 

 

Goedwillende mensen die gehoorzamen aan een figuur met autoriteit, zijn in staat tot de meest vreselijke daden. Ook als zij uit zichzelf nooit tot die daden zouden zijn gekomen. Ook als de daad volledig onbaatzuchtig is.

Er waren ongetwijfeld ook goedwillende nazi’s, die uit zichzelf nooit tot de gruweldaden waren gekomen, die zij wel hebben uitgevoerd in opdracht van een autoriteit. Nazi’s zijn niet kwaadaardig geboren, maar hebben toch in opdracht van de autoriteit uiterst kwaadaardige handelingen verricht. Het enige dat hiervoor nodig is geweest, is Hitler als een autoriteit te beschouwen.

90% van de niet-moslims in Nederland gehoorzaamt primair aan de Nederlandse wetgeving als autoriteit. 90% van de moslims in Nederland gehoorzaamt primair aan Allah als autoriteit.

Moslims zien in Allah en Mohammed de meest belangrijke figuren met autoriteit. Ook levende moslimgeleerden worden door moslims als dusdanig beschouwd. De opdrachten van Allah, die via Mohammed in de koran zijn vastgesteld, zijn afkomstig van een voor moslims belangrijke autoriteit. De opdrachten van moslimgeleerden komen van een voor moslims belangrijke autoriteit. Aangezien 90% van de moslims in staat is tot het uitvoeren van de meest gruwelijke opdrachten, ook als zij goedwillende moslims zijn, is het dus van belang om de autoriteit en de ideologie (religie zo u wilt) te beschouwen, in plaats van de moslims.

Kritisch zijn ten opzichte van slechte ideeën is essentieel. Islam met de koran en ahadith is een verzameling van slechte ideeën. De 10% van de moslims die niet bereid is om in opdracht van de autoriteit tot gruweldaden over te gaan, is nooit in staat de 90% die onder invloed van een eventuele toekomstige autoriteit (zoals Hitler) onbaatzuchtig de slechte ideeën accepteert en slechte daden uitvoert, succesvol te overtuigen.

Mocht het ooit tot een strijd komen tussen islam en niet-moslims in Nederland, zal slechts 10% van de moslims de zijde van niet-moslims kiezen en 90% van de moslims de zijde van islam kiezen. Zelfs als die 90% gevoelsmatig niet tegen niet-moslims wil strijden, blijkt een figuur met (islamitische) autoriteit voldoende te zijn hen daartoe te bewegen.

Want islamitische gehoorzaamheid wil zeggen, dat men de voorrang geeft aan hetgeen de ideologie/religie hen ingeeft bij beslissingen. Onder invloed van een figuur met autoriteit in combinatie met gehoorzaamheid aan Allah is dan het goedwillende karakter van de individuele moslim niet meer relevant.

Gehoorzamen maakt van goede mensen gemakkelijk moordenaars. Het is dus van belang om te weten aan wie of wat mensen gehoorzaam zijn.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s