Door Blondemevrouw

Fascisme is een systeem dat één leider verheerlijkt, dat het individu ondergeschikt en geweld legitiem acht. Oorlog kennen we in het perspectief van de 2e wereldoorlog, waarbij er sprake was van een duidelijk zichtbaar leger, tanks en met overmacht de landsgrenzen over denderen. De oorlog met islam wordt door een te grote meerderheid niet herkend als dusdanig. De leider van islam is al eeuwen dood en de invasie is volgens een geheel andere strategie dan die van de Duitsers. Bovendien wil men geen oorlog, dus kiest men ervoor geen oorlog te (h)erkennen. Die keuze is er echter niet.

Een criminoloog zei onlangs: “You often hear when a murderer is caught ‘He was a really nice guy’. All that shows, is how little you knew about him. Nót that he really was a nice guy.” Hoeveel weet je nu werkelijk echt van die aardige moslimse buurman? Weet je zeker, dat hij het afslachten van de cartoonisten verafschuwt? Of verafschuwt hij het beledigen van Mohammed net even meer? Kiest hij voor vrijheid boven alles of kiest hij voor Mohammed boven alles?

Het afslachten van de cartoonisten van Charlie Hebdo is een ondubbelzinnige fascistische aanslag. De leider van islam, Mohammed, werd door de cartoonisten beledigd en de meerderheid van moslims in de wereld meent, dat iemand die Mohammed beledigt, een islamitische straf verdient (Ayaan Hirsi Ali). De islamitische straf voor het beledigen van Mohammed, is de doodstraf. Volgens islamitische regels een legitieme straf.

Toen Hitler ons de oorlog verklaarde, hadden we geen keuze. We wilden -net als nu- geen oorlog. Maar tegen Hitler zeggen, dat je geen oorlog wilt, resulteert niet in een realiteit waarin oorlog uitblijft. Voorwaarts mars! Je kunt alleen kiezen geen oorlog te voeren, als het initiatief bij jezelf ligt. Maar als de ander jou de oorlog verklaart, zal je moeten strijden. Of je nu wilt of niet.

Islam heeft de dar al-harb al lang geleden de oorlog verklaard. Islam verdeelt de wereld namelijk in tweeën: Dar al-islam (huis van de islam) versus dar al-harb (huis van de oorlog). ‘Islam is vrede’, zodra de hele wereld tot de dar al-islam behoort. Tot dan is islam in oorlog. Dit niet willen (h)erkennen, betekent niet dat het niet zo is. Het is naïef en het resulteert in onderwerping. De strategie van islam kenmerkt zich door onconventionele oorlogvoering. Sabotage van binnenuit, zoals het paard van Troje. Er is tevens een lange termijn strategie. Al duurt het honderden jaren voor de hele wereld islamitisch is. Als het maar gebeurt.

Vrijheid stukje bij beetje inleveren uit angst voor fascistisch geweld, is de oorlog verliezen en resulteert in meer geweld tot aan de ondergang. We zien dit al jaren gebeuren, zoals cabaretiers die Mohammed niet durven bespotten, omdat zij graag zonder beveiliging willen leven. We leveren al jaren vrijheid in en wegen ieder woord inzake islam zorgvuldig af. Liever vrijheid inleveren dan erkennen dat dit een gevolg is van islamitisch fascisme en dit bestrijden. We leveren vrijheid in, omdat Mohammed daartoe opdracht geeft en islam de wil oplegt, overal waar het intrede doet.

Het afslachten van de cartoonisten van Charlie Hebdo is het gevolg van een directe opdracht van fascistische Mohammed, die bij leven de opdracht gaf spottende artiesten te vermoorden. Humor relativeert, nuanceert en vooral; ondermijnt. Mohammed liet zich niet ondermijnen en zelfs in de 21e eeuw, laat hij zich niet ondermijnen. In 1400 jaar tijd is islam niets veranderd. Moslims verheerlijken hun  leider en veruit de meerderheid acht geweld legitiem. Charlie Hebdo is islam in optima fascist forma.

De enige juiste reactie op Charlie Hebdo is islam erkennen als fascistische ideologie, vaststellen dat islam onverenigbaar is en haaks staat op alles waar onze cultuur voor staat, strijden voor onze vrijheid en de fascistische islam ongewenst verklaren. Stop het faciliteren van islam. Sluit alle moskeeën. Sluit de grenzen. Stop de import van islam. Verbied iedere uiting van islam in de openbare ruimte.

Moslims kunnen kiezen voor een leven in Nederland met de geldende normen en waarden of zij kunnen kiezen voor fascisme en naar een islamland vertrekken. Moslims kunnen kiezen voor vrijheid boven alles of zij kunnen kiezen voor Mohammed boven alles. Vrije keuze; kies.

Fascisme is opnieuw de oorzaak van oorlog en een ieder die islam faciliteert, collaboreert. 

CHARLIE HEBDO

 

.