Door Blondemevrouw

Met 85 stemmen voor en 7 tegen in The Tennessee House of Representatives en met 30 stemmen voor en 0 tegen in The Senate is de Campus Free Speech Protection Act vorige maand aangenomen.

Op universiteiten door heel de Verenigde Staten wordt de Vrijheid van Meningsuiting (Free Speech gaat zelfs verder dan onze VvM) ingeperkt of zelfs geheel afgenomen. Zodra een conservatieve spreker is uitgenodigd op een campus wordt het evenement gecanceld omdat ‘sommige studenten zich ongemakkelijk voelen’ of ‘om de veiligheid van de studenten te waarborgen’.

Net als in Nederland is het onderwijs in de VS geïnfecteerd met de linkse doctrine. De leiding van universiteiten gaat graag over tot het cancelen van een spreker die niet de juiste linkse mening heeft. De dreiging van links geweld, zoals van Black Lives Matters en van Antifa, wordt gebruikt als argument om te voorkomen dat conservatieven en realisten mogen komen spreken.

Dat zien we in Nederland ook regelmatig. Onlangs mocht Pegida niet demonstreren in Enschede, omdat links-extremisten hadden aangekondigd met geweld de demonstratie van Pegida te voorkomen. De burgemeester van Enschede gebruikt dit geweld van links als argument om Pegida het recht op demonstreren te ontnemen. In het kader van ‘veiligheid waarborgen’. Ook een bijeenkomst van Forum voor Democratie werd in april op die wijze voorkomen. Het Event Center Dordrecht heeft Thierry Baudet geweigerd vanwege ‘bepaalde veiligheidsrisico’s’, nadat de politie de eigenaar van het Event Center had gewezen op de risico’s (van links-extremistisch geweld).

Links-extremisten zoals Antifa en Kafka hebben het anti-democratische streven om alles wat zij als ‘rechts’ beschouwen, te weren uit de publieke ruimte en gebruiken ondemocratische methoden zoals geweld, het aanzetten tot geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit en de ware intenties, stelt de AIVD.

De AIVD heeft alle burgemeesters in een brief gewaarschuwd voor de praktijken van links-extremisten, die onder valse voorwendselen lokale bestuurders probeert te dwingen partijbijeenkomsten en demonstraties van in hun ogen ‘rechtse’ partijen te verbieden. Gemeenten en zaaleigenaren worden benaderd en gewaarschuwd voor materiële schade die het gevolg kan zijn van dergelijke demonstraties. De schade is in de regel juist het gevolg van tegendemonstraties van links-extremisten.

De Campus Free Speech Protection Act verplicht scholen en universiteiten om absolute Free Speech te garanderen. Het is verboden om ‘Free Speech zones’ in te voeren. Op de gehele campus geldt de vrijheid je mening te geven. De leiding mag sprekers met een mening die hen niet aan staat, niet langer weigeren op basis van ‘angst voor de veiligheid of de mogelijkheid dat studenten zich ongemakkelijk voelen’. Ook is het verboden om discriminatie op basis van een visie toe te passen in het toekennen van fondsen voor studentengroepen en kunnen docenten niet langer gestraft worden voor het uiten van een conservatieve visie, zolang het in lijn is met het vak dat zij geven.

De wet is ingevoerd op een moment dat de mogelijkheid om uiteenlopende meningen – vooral de mening aan de rechterkant van het politieke spectrum – te uiten op scholen en universiteiten nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt zowel door links-extremisten als door de leiding in het onderwijs.

Black Lives Matter en Antifa zijn voortaan schuldig aan een misdrijf als ze sprekers op universiteiten met geweld het recht op Free Speech ontnemen.

De AIVD wist in 2010 reeds dat de linkse sekte een veel groter gevaar vormt dan mensen met een mening aan de rechterzijde. En dat links met geweld en intimidatie anderen hun rechten ontneemt. Wat is er in de afgelopen jaren tegen gedaan?

Niets.

De elites, politiek, justitie, onderwijs, gebruiken de linkse sekte als knokploeg om tegenstanders van het beleid het zwijgen op te leggen.