Door Blondemevrouw

De politie in Nederland bezoekt massaal op verschillende avonden een islamitische Iftar in moskeeën. Ook diverse politiekorpsen organiseren zelf een islamitische Iftar. Nu meldt de politiebond een landelijke islamitische Iftar te organiseren. De politie zet zich maximaal in om islam te faciliteren en buigt. 

De negende maand van de islamitische kalender is ramadanmaand. Van zonsopgang tot zonsondergang vasten moslims. Zodra de zon onder is, volgt de Iftar, de maaltijd. Ramadan is voor niet-moslims steevast een maand van overlast en narigheid. Van geluidsoverlast laat op de avond in woonwijken door het samenkomen van grote groepen moslims tot geweld en moordaanslagen. Toch wordt ramadan gepromoot door de overheid door middel van onder andere een ramadanjournaal bij de NOS en het organiseren van Iftars door de politie.

Het Loofhuttenfeest, Soekot, is een Joods feest dat slechts zeven dagen duurt, waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten (de voorouders van de Joden) veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken en hierbij in tenten of hutten verbleven. Soekot is tevens een oogstfeest om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald.

Soekot is een vreugdevol feest dat vooral thuis wordt gevierd en waarvoor Joden een loofhut dienen te bouwen met een dakbedekking die de sterren zichtbaar laat blijven. Ook sommige Christenen vieren het Joodse Loofhuttenfeest. Het eten van een maaltijd in een dergelijke hut geldt al als vervulling van het gebod. Indien mogelijk wordt er ook in overnacht.

Er is geen Loofhutten-journaal bij de NOS. De politie bezoekt alleen Loofhuttenfeesten als moslims de Joodse Soekot vernietigen en Joden met geweld het recht op het herdenken van hun geschiedenis ontnemen. Aan de gemeente geeft de politie steevast het advies om Joden geen toestemming te geven om een Loofhut te bouwen.

De gemeente, die een vergunning voor het plaatsen van een loofhut moet afgeven, lijkt niet mee te willen werken aan een dergelijk bouwwerk in de Schilderswijk. „Ik wil graag een imam en een priester uitnodigen. Ik wil de buurt bijeenbrengen en laten zien dat we samen kunnen leven.” Maar de politie en brandweer hebben een negatief advies gegeven. Zo zou de soeka nieuwe antisemitische incidenten kunnen uitlokken en is de brandweer bang voor brandgevaarlijk vandalisme. „Ik zal zelf zorgen voor beveiliging,” zegt Schomberg.

De vrijheid je religie te beleven geldt dus niet voor Joden, meent de politie. En, een Loofhut bouwen, lokt antisemitisme uit? Islam is antisemitisme. De Koran bevat meer Jodenhaat dan Mein Kampf. Als een Joods gebedshuisje antisemitisme uitlokt, lokt een moskee dan ook afkeer van islam uit en zouden we die haatpaleizen dan niet direct sluiten, als we toch pretenderen consequent te zijn?

Het is bovendien de taak van de politie om de burgers te beschermen tegen geweld of minstens op te treden tegen geweld. In plaats daarvan geeft de politie, met het advies Joden hun rechten te ontnemen, aan moslims het signaal dat hun geweld het beoogde effect heeft en is toegestaan.

Iedere dag maken overheid en politie duidelijk dat islam en aanhangers een uitzonderingspositie en aparte status genieten.

Nederland, ooit mondiaal bekend om de mate van vrijheid die hier genoten werd en om de vooruitstrevendheid die tentoon werd gesteld, is veranderd in een land dat een misogyne, moordzuchtige veroveringsideologie faciliteert en verworven vrijheden en rechten van niet-moslims met overtuiging en plezier opoffert.