Door Blondemevrouw

Het kabinet wil illegalen gaan ruilen tegen arbeidsmigranten. Uitgeprocedeerden en andere illegale vreemdelingen zijn erg lastig uit te zetten. In plaats van ervoor te zorgen dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld en het uitzetten van de personen die niet in Nederland horen te zijn mogelijk te maken, gebruikt het kabinet deze chaos om de eigen agenda uit te voeren: nog meer invasiërs deze kant ophalen.

In tegenstelling tot de meeste westerse landen is illegaliteit in Nederland niet strafbaar. Iemand die uitgeprocedeerd is en iedere andere illegaal die zonder enige moeite over onze niet bestaande landsgrenzen wandelt, is feitelijk vrij om hier te blijven. Zonder recht op een uitkering of legale arbeid kan de illegaal in het bestaan voorzien door hardwerkende Nederlanders te bestelen; van woningoverval tot het stelen van putdeksels en bovenleidingen, van zwart werken tot straatroof; het geld ligt op straat. Diefstal is weliswaar strafbaar maar bij de politie is geen capaciteit beschikbaar, dus men komt er steevast mee weg.

 

Never waste a good crisis. And if there isn’t one, create one.

Een bewust door de elites gecreëerde chaos en de oplossing die het kabinet er nu voor aandraagt, is het uitvoeren van de eigen agenda: meer ‘arbeidsmigranten’. De migranten die de elites voor ogen hebben, staan natuurlijk niet bekend om hun bijdrage aan de arbeidsmarkt, maar ze dienen de doelen van de elites desalniettemin. Het vernietigen van nationale identiteiten, etnocide en onvermijdelijke genocide. En dat alles met het welzijn van Nederlandse burgers als draagvlak.

Objectief gezien kun je er respect voor hebben: elites zoals het huidige kabinet verkopen ijs aan eskimo’s. Nederlandse burgers betalen voor en werken mee aan de eigen ondergang. Ondertussen vrolijk de dagelijkse routine doorlopend. Een groot deel van de Nederlanders is geconditioneerd kuddevolk. Voor het deel van de Nederlanders die de gang van zaken doorgrondt, is het dagelijks pijnlijk om de realiteit te zien ontvouwen en onvoldoende bij machte te zijn iets tegen de naderende ondergang te ondernemen.

De elites chanteren ons, Nederlandse burgers, met illegalen. U wilt van de illegalen af die dankzij het bewust gevoerde beleid van diezelfde elites massaal naar Nederland zijn gekomen? Dan moet u nog meer invasiërs accepteren, die recht hebben op een huurwoning, op gratis geld, op gratis zorgverzekering, op gratis alles, door u betaald, harde Nederlandse werker. Natuurlijk moet u geloven dat zij hierheen komen om werk te verrichten dat u weigert uit te voeren, maar ieder weldenkend mens kijkt naar de realiteit van afgelopen decennia:

1) Nederlanders willen het werk wel doen, maar niet tegen armoedeloon.

2) Invasiërs werken nauwelijks.

3) Invasiërs assimileren niet en veranderen Nederland stapje bij beetje permanent. Elites importeren hen dan ook met etnocide als doel.

4) Invasiërs produceren dusdanig veel meer kinderen, dat het vervangen van het Nederlandse volk de enige te verwachten uitkomst is. Elites importeren hen dan ook met genocide als doel.

De elites hebben deze chaos bewust gecreëerd om hun agenda door te voeren, die ze nu als oplossing presenteren. Chantage. Accepteert u niet nog meer invasiërs? Dan blijft u last houden van de illegalen die wij hierheen gelokt hebben. Wilt u dat we illegalen uitzetten? Accepteer dan meer invasiërs.

De realiteit zal tonen dat met dit plan meer invasiërs naar Nederland worden gehaald, maar het aantal illegalen tegelijkertijd ook toeneemt. Want een land zonder grenzen blijft dweilen met de kraan open.

En dat komt de plannen van de elites prima ten goede.