Door Blondemevrouw

Uitgeprocedeerde invasiërs moeten ons land zo spoedig mogelijk verlaten. Zij zijn hier illegaal en Nederland is hen niets verschuldigd. Toch denken de linkse elites hier anders over. Net als hun – voornamelijk islamitische – invasievrienden hebben zij het niet zo hoog op met de Nederlandse rechtsstaat en Nederlandse wetten. 

In Amsterdam escaleert de situatie enorm. 22 woningen van Ymere zijn in Amsterdam Oost door uitgeprocedeerde invasiërs gekraakt. Huurders en medewerkers van Ymere zijn bedreigd en geïntimideerd. Ook is een woning opengebroken van een vrouw, terwijl zij aan het douchen was. De politie kwam, maar kon niet ingrijpen. Bij andere bewoners worden ramen ingegooid en wordt ’s nachts op de deur gebonkt. Dit heeft een enorme impact op het gevoel van veiligheid van deze Nederlanders.

De politie kwam, maar kon niet ingrijpen. – Kraken is strafbaar: ingrijpen. Een woning openbreken waar een vrouw staat te douchen is op meerdere manieren strafbaar: ingrijpen. Niet ingrijpen is een politiek gemotiveerde keuze om de wetten bewust niet te handhaven en Nederlanders niet in bescherming te nemen.

Illegaliteit en illegaal verblijf is niet strafbaar in Nederland en de EU heeft Nederland verplicht om illegalen bed, bad en brood te bieden. De huidige onhoudbare situatie in Amsterdam is een direct gevolg van het afnemen van onze soevereiniteit. Zonder grenscontroles kan iedere invasiër ons land binnen wandelen en in Nederland verblijven zolang men wil. Dankzij verdere EU-richtlijnen is een verbod op illegaal verblijf niet mogelijk.

Om het illegale criminelen nog makkelijker te maken, hebben D66 en GroenLinks in Amsterdam een motie aangenomen om ontruimingen op te schorten van panden die gekraakt worden door invasiërs. Dhimmi Van Aartsen van de VVD schreef afgelopen maand in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat hij eigenaren van gekraakte panden zal vragen het kraken te gedogen en te wachten met een ontruimingsverzoek.

Kraken is strafbaar maar niet voor illegale criminelen die beschermd worden door de linkse elites. Zie hier de met invasiërs gedeelde minachting voor de Nederlandse rechtsstaat en wetten. Minachting voor het Nederlandse volk.

Met de toename van het aantal invasiërs neemt wetteloosheid toe. Illegale criminelen worden beschermd door de linkse elites, van lokaal in Amsterdam tot aan de megalomane, dictatoriale EU.

En wie betalen de hoofdprijs? Goedwillende Nederlanders die zich simpelweg veilig willen voelen in hun woning, hun straat, hun buurt, hun land.

Voor het tegengaan van illegaliteit en illegaal verblijf van invasiërs, is maar één oplossing : nexit.

Om te kunnen deislamiseren is er maar één optie: nexit.

Voor het terugnemen van onze soevereiniteit is er maar één mogelijkheid: nexit.

Stop de waanzin, stop de elites en stop de EU: nexit nu.