Door Blondemevrouw

Sinds 2009 zit Wim van de Camp namens het Christen Democratisch Appèl (CDA) in het Europees Parlement. Via Twitter stelde ik in april 2012 aan van de Camp de volgende vraag, waarop hij een helder antwoord gaf:

WIM VAN DE CAMP COLLABORATEUR

Bij mijn vraag aan van de Camp ontbrak iedere vorm van context. Het was weliswaar een stelling waarbij slechts gekozen kon worden uit twee antwoorden, het was desalniettemin een open vraag. Van de Camp kon er eigenlijk meerdere kanten mee uit. Hij kon zelfs besluiten in het geheel niet te reageren op mijn stelling. Hij besloot echter wel te antwoorden én daarbij zijn antwoord van context te voorzien.

Wat zegt Wim van de Camp eigenlijk met zijn tweet?

 

“In een sterk deconfessionaliserende wereld”

 

Dat is een wereld waarin we niet langer de godsdienstige gezindte als grondslag erkennen voor een politieke partij, vakbond enz.. Van de Camp geeft hiermee aan een probleem te hebben met het feit dat de westerse wereld moderniseert, dat het aantal seculieren toeneemt. Niet beseffend dat de normen en waarden die kenmerkend zijn voor de seculiere westerse cultuur van nu, gebaseerd zijn op de Christelijke.

Hij heeft een probleem met het feit dat het Christendom -als basis van onze westerse cultuur- steeds minder invloed heeft en de Christelijke waarden steeds minder vaak als uitgangspunt dienen. Het in de optiek van de euro-parlementariër aanwezige probleem, is hierbij vastgesteld.

Wat ziet van de Camp als oplossing?

 

“..kies ik dan voor de islam als bondgenoot van het Christendom”

 

Van de Camp heeft opgemerkt hoe de islam het deconfessionaliseren van de wereld wenst tegen te gaan. Niet alleen door het verlaten van de islam onmogelijk te maken, Christenen ter dood te veroordelen, maar ook door bijvoorbeeld in Duitsland op een Christelijke feestdag 25 miljoen korans uit te delen. En recentelijk; door islam op te dringen aan niet-mohammedanen, door verplichtend landelijk de gebedsoproep te doen in westerse landen.  In islamlanden gaat men deconfessionaliseren met groot succes tegen. Wie voor scheiding van kerk en staat is in islamlanden, wie de islam daar de rug toekeert, wie zich daar bekeert tot het Christendom, heeft niet alleen te vrezen gevangen gezet te worden.. Diegene loopt zelfs het risico geëxecuteerd te worden.

In 2005 las ik het volgende:

De wereld heeft er nauwelijks oog voor maar de vervolging van christenen in de Arabische wereld en elders neemt dramatische vormen aan. De vervolging van christenen in met name de islamitische wereld is nog nooit zo erg geweest als nu. Volgens El Shafie, hoofd One Free World International, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd. 80% van deze vervolging vindt plaats in islam-landen. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen wereldwijd, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. Men schat dat er jaarlijks rond de 110.000 Christenen in Moslimlanden worden vermoord enkel en alleen vanwege hun geloof, en vele honderdduizenden anderen mishandeld.

Iedere dag worden 301 Christenen vermoord in moslimlanden, vanwege hun geloof.

 

Kan toch niet zo zijn dat Wim van de Camp hiervan niet op de hoogte is, als euro-parlementariër? Als hij hiervan wél op de hoogte is, beschouwt hij deze Christenen in islamlanden dan als een in te calculeren verlies? Als collateral damage? Is het doel van het CDA deconfessionaliseren tegengaan van groter belang dan de levens van de miljoenen Christenen die vervolgd worden in islam-landen? Worden zij geofferd?

In een later geplaatste tweet gaf Wim van de Camp aan, dat hij het opneemt voor moslims. Je vraagt je af wanneer hij het gaat opnemen voor Christenen.

 

Als CDA-er kies ik dan voor de islam als bondgenoot van het Christendom.

 

Wat is een bondgenoot?

Een andere macht waarmee een afspraak gemaakt is aan dezelfde zijde te zullen strijden. Een Deelgenoot, een eedgenoot, een geallieerde, een medestander, een medestrijder, een partner, een vriend. Dát is een bondgenoot. En Wim van de Camp van het CDA ziet in de islam een bondgenoot van het Christendom. Denkt hij: De vijand van mijn vijand, is mijn vriend.? En ziet hij seculieren dan als vijand en mohammedanen als vriend?

Op de website van Bijbelonderwijs staat het volgende;

 

Op diverse plaatsen in de Koran zegt Mohammed, Allah citerend, dat de mensen van het boek (joden en christenen) gedood moeten worden omdat zij de vijanden van Allah zijn en dat allen die hen doden, helpers van Allah zijn die daarvoor in al Jannah, het paradijs van de moslims, zullen worden beloond.

“Daarom, vecht voor de religie van Allah.” (Soera 4:84).

 

Wim van de Camp is een collaborateur.


 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s