Door Hannibal

Als iets gratis behoort te zijn, is dat stemmen in een democratische verkiezing. Ìndien je moet betalen om te mogen stemmen, vermindert dat de democratische waarde ervan navenant. In dat verband viel me vandaag op, dat de stempas die hier in Amsterdam werd bezorgd, enige curieuze voorschriften bevat.

1) Om te stemmen is een (EU)-identiteitsbewijs noodzakelijk, desnoods een rijbewijs (iets wat technisch gezien geen toegestaan identiteitsbewijs is).

2) Wie geen identiteitsbewijs aan wil vragen, kan iets komen regelen: namelijk dat dan iemand namens u stemt, via de gemeente ambtelijk rond te breien. Uw aanvraag daartoe moet drie dagen voor 22 mei bij de gemeente binnen zijn. Details worden niet verstrekt, wat tenminste reden lijkt de wenkbrauwen te fronsen, aangezien dit bij een normale stemmachtiging niet mogelijk is – wie als gevolmachtigde stemt dient daarbij een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te overleggen.

De voorwaarden bij 2 zijn opmerkelijk, omdat ze ingaan tegen de gedachten die blijkbaar vanuit de overheid worden gebezigd ten aanzien van stemmen. Wie zou er geen identiteitsbewijs aan willen vragen? Of speelt hier de kwestie dat dat wellicht van een echtgenoot niet mag? Vragen, vragen. De omfloerste wijze waarop de gemeente aangeeft dat er iets kan worden geregeld doet het ergste vrezen voor het democratische gehalte van de wijze waarop deze stemmers hun mening kenbaar zullen maken.

Nog idioter is welbeschouwd, dat om te stemmen een identiteitsbewijs is vereist. Zonder ID dient u dus de vreemdste capriolen uit te halen om een stem te kunnen uitbrengen, en moet u maar vertrouwen op de integriteit en goede bedoelingen van diegene die u uw stem toevertrouwt. En anders kost het gewoon geld. Identiteitsbewijzen zijn niet gratis. Zou dit geen grond kunnen zijn om te eisen dat identiteitsbewijzen voortaan gratis verstrekt dienen te worden, aangezien deelname aan het feest der democratie gratis dient te zijn? De logica gebiedt dat, maar met de combinatie logica en democratie is in Nederland al tientallen jaren veel grondig mis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s