Door Blondemevrouw

Vandaag Tribalisme deel 2; De antropologische term tribalisme wordt gebruikt wanneer een etnische groepering zichzelf tegenover andere etnische groepen/stammen/volken stelt. Hierbij is het gevoel van verbondenheid binnen de groep groot. Dat veroorzaakt een vorm van collectieve weerstand tegen mensen die géén deel uitmaken van de eigen groep. Het woord tribalisme is afgeleid van het Latijnse woord tribus, waarmee een stam bedoeld werd. De term kan tevens verwijzen naar een sociaal systeem, waarbinnen de mensen leven in groepsverband, of stammen. In dit opzicht staat tribalisme lijnrecht tegenover globalisering. Tribalisme deel 1 lees je hier.

Boven het tribalisme uitgestegen, is het rationele individu dat zijn leven leeft als autonoom wezen. Hij is ontsnapt uit de gevangenis van de tribale gedachtegang en heeft geleerd voor zichzelf te denken, zijn persoonlijke belangen in ogenschouw te houden, zijn individuele kansen te zien en zijn persoonlijke doelen na te streven.

Het is altijd verleidelijk geweest voor het rationele individu om tribale groepen als inferieur te beschouwen. Rationele individuen vertegenwoordigen tenslotte een hogere staat van ontwikkeling van de mens. Etnocentrisch tribalisme is voor hen primitief en achterlijk. Wat men door deze narcistische houding over het hoofd ziet, is dat rationele individuen het product zijn van een ontsnapping uit de jungle. We zijn nu allen redelijke mensen. We kunnen echter alleen redelijk zijn ten opzichte van elkaar, omdat we ervan verzekerd zijn, dat de ánder zich zal onthouden van het gebruik van de wetten van de Jungle.

Je kunt bijvoorbeeld een huis kopen en er relatief zeker van zijn dat er geen groep criminelen langs komt om je bezit in te nemen. Om je woning te verdedigen, hoef je niet te weten hoe te vechten met gewelddadige criminelen. Je hoeft slechts de politie te bellen en zij verdedigen je huis voor jou.

Omdat het rationele individu niet hoeft te leren, hoe in de Jungle te overleven, heeft hij de neiging te vergeten wat de wetten van de Jungle zijn. En degenen die wel volgens de wetten van de Jungle leven, worden door hem beschouwd als onbeschaafde barbaren. We vinden het vaak onbegrijpelijk dat de mens zich altijd heeft gedragen zoals hij zich gedragen heeft in de historie van de mensheid. Dit is simpelweg het gevolg van het feit dat het rationele individu alleen een wereld kent waarin de wetten van de Jungle niet gelden.

Opgegroeid in een vrije westerse cultuur van rationeel handelen en redelijkheid, is het lastig voor te stellen dat niet iedere groep, stam en ieder volk ter wereld op basis van deze redelijkheid en rationele denkwijze handelt. Het is echter wel een feit.

Wat gebeurt er met het rationele individu als de redelijke wereld hij altijd gekend heeft, uiteen begint te vallen en de wereld om hem heen weer steeds meer de kenmerken vertoont van de lang vergeten Jungle? Of nog erger; wat gebeurt er met hem als hij niet alleen simpelweg vergeten is wat die Jungle inhoudt, maar zichzelf ook nog eens heeft overtuigd dat die Jungle nooit meer zal terugkeren?

In eerste instantie zal hij de dreiging bagatelliseren. Hij zal er een redelijke verklaring voor zoeken of zal de dreiging simpelweg ontkennen. Óf hij zal doen wat men in een samenleving van rationele individuen nu eenmaal doet; hij zal de dialoog zoeken, onderhandelen, vredesoverleg plegen, compromissen sluiten. Hij zal uiteindelijk al het mogelijke doen, dat men in een samenleving van redelijke mensen gebruikelijk doet om tot overeenstemming te komen.

Met het terugkeren van de Wetten van de Jungle, is het onvermijdelijk dat het rationele individu steeds verder verwijderd raakt van de nieuwe realiteit, die de Wetten van de Jungle met zich meebrengen. Een wereld waarin mensen die tribaal denken steeds meer invloed verwerven en rationele individuen opzij worden gezet.

Het rationele individu onttrekt zich liever aan het conflict en geeft dan ook de voorkeur aan neutraal blijven. Hij ziet zichzelf als onpartijdig en weigert een zijde te kiezen, om zijn morele autonomie te behouden. Hij weigert in te gaan op pogingen hem te overtuigen zich aan enige zijde van het conflict te verbinden. Hij wenst als scheidsrechter op te treden, als een rationeel en autonoom mens, in plaats van zijn individuele oordeelvermogen ondergeschikt te laten zijn aan het tribale denken.

Met het terugkeren van de Wetten van de Jungle wordt het natuurlijke tribale denken van de westerse mens weer aangewakkerd. Wie logisch en theoretisch de tegenstelling Redelijkheid versus de Wetten van de Jungle beschouwt, kan op voorhand de uitkomst van het conflict voorspellen. Het terugkeren van tribaal denken in de rationele wereld lijkt een vanzelfsprekendheid. Als het om overleven gaat, is de mens in staat gebleken zich uitzonderlijk aan te passen. Ook het rationele individu, voor wie een redelijke wereld zo natuurlijk en vanzelfsprekend voelt, zal (júist uit rationele overwegingen) in moeten gaan zien, dat alleenstaan bij een tweedeling, geen te ambiëren positie is.

De antropologische term tribalisme wordt gebruikt wanneer een etnische groepering zichzelf tegenover andere etnische groepen/stammen/volken stelt. Hierbij is het gevoel van verbondenheid binnen de groep groot. Dat veroorzaakt een vorm van collectieve weerstand tegen mensen die géén deel uitmaken van de eigen groep.

Een tribaal denkend mens zegt; “Als je niet met ons bent, ben je tegen ons.” Waarop een rationeel individu denkt; “Wat kan ik doen om je ervan te overtuigen niet tegen je te zijn?” Dat een rationeel denkend mens door een tribaal denkend mens nooit als met ons wordt beschouwd, lijkt voor velen irrelevant.

Moslims en niet-moslims… We leven in verschillende werelden, die niet compatible zijn. Het vrije westen lijkt terug te gaan in de tijd. Zowel dankzij het importeren van islam, als dankzij de federalisatie-drang van de EU. Bent u er klaar voor uw oerinstincten de vrijheid te geven?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s