Blondemevrouw

Wereldleiders zoals Obama en Cameron willen u doen geloven dat islam een religie van vrede en tolerantie is. Ook dichter bij huis zien we premier Rutte krampachtig verklaren dat hij oneindig veel respect heeft voor de moslim in Nederland die zich via de moskee of als buurtvader inzet voor de Ummah. Niets dan goeds over islam. Islamitische Staat draagt negatief bij aan de beeldvorming inzake islam. Een onrealistische beeldvorming die zo zorgvuldig is gecreëerd door wereldleiders, politici, mainstream media en moslimorganisaties in het westen. Door Islamitische Staat geheel teniet gedaan, het ware gezicht van islam tonend. En nu zien we dat ook ‘gewone’ moslims zich uitspreken tegen Islamitische Staat door de actie Not In My Name. De islam zou gekaapt zijn door koppensnellers. Echter, niets is minder waar.

Wie enige kennis heeft van islam, met de koran en vooral ook de ahadith, weet dat hetgeen Islamitische Staat doet, exact is wat Mohammed deed en waartoe hij opdracht geeft. Toch willen moslimorganisaties dat wij in het westen de naam van Islamitische Staat niet gebruiken. IS zou een relatief kleine groep extremisten betreffen, die niets met islam te maken hebben. Daarom zouden wij hen niet moeten bevestigen in hun associatie met islam. Weg met die naam.

Ook zien en horen we regelmatig dat bij berichtgeving gerelateerd aan islamitisch geweld, het woord ‘islam’ angstvallig wordt vermeden. Er wordt gesproken van ‘terroristen’ en ‘extremisten’, waarbij de lezer en luisteraar kennelijk geen associatie met islam mag hebben.

Het belang van politici om Islamitische Staat niet met islam te associëren, is het tegengaan van onrust in de samenleving, het tegengaan van toename van islamkritiek. En het voorkomen van electoraal gewin van islamkritische politieke partijen. Het politiek beleid is nu eenmaal gericht op het importeren en faciliteren van islam en de weerstand onder de niet-islamitische bevolking groeit doordat Islamitische Staat het ware gezicht van islam toont. Politici wringen zich nu in onmogelijke bochten om islam te verdedigen en los te koppelen van islamitisch geweld.

Teveel moslims in het westen weten te weinig van de koran en de ahadith. Not In My Name is distantiëren van Islamitische Staat, wat vervolgens betekent dat zij zich distantiëren van Mohammed. Veel moslims zijn in paniek en in de war door het ware gezicht van islam dat zich openbaart middels IS. Moslims die meewerken aan de actie Not In My Name, werken (meestens onbewust) mee aan de strategie van Mohammed inzake expansie islam;

Het belang van moslimorganisaties en moslimleiders in de wereld om Islamitische Staat niet met islam te associëren, gaat veel verder dan het tegengaan van onrust in de samenleving. Weerstand tegen islam en kritiek op islam moet maximaal worden tegengegaan vanwege de lange termijn strategie van Mohammed met betrekking tot de expansiedrift van islam.

De wereld zal op een dag geheel islamitisch zijn, als Mohammed namens Allah zijn zin krijgt. Eén groot islamitisch kalifaat is het uiteindelijke doel. De strategie om dit te bereiken, heeft geen basis van duidelijke oorlogsvoering zoals we dat gewend zijn, met tanks en herkenbare legers. Islam wordt verspreid volgens de lange termijn strategie van Mohammed; middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van ongelovigen. Deze strategie wordt duidelijk opgelegd aan moslims via de ahadith. Het bereiken van het ultieme doel mag eeuwen duren.

Islamitische Staat ondermijnt deze lange termijn strategie door het ware gezicht van islam veel te vroeg te tonen. Pas als het percentage moslims in het westen (en in de dar al-harb overal ter wereld; Huis van de oorlog) op 30% is uitgekomen, kan een islamitische omslag worden bewerkstelligd. Zover is de Ummah nog niet. De aantallen zijn nog niet toereikend voor succes.

Daarom zijn moslimorganisaties en moslimleiders in de wereld genoodzaakt taqiyya te plegen en Islamitische Staat los te koppelen van islam.

Met de actie Not In My Name dragen moslims (sommigen bewust, velen onbewust) bij aan het herstellen van de strategie op de lange termijn om een kalifaat over de gehele wereld te stichten. Het is hiervoor van belang dat de ongelovigen niet inzien met welke strategie het doel van één groot kalifaat bereikt zal worden. Een kalifaat dat overigens geenszins een staat of een rechtsstaat betreft, maar een maatschappij waarin alle moslims en onderdrukten dienen te leven volgens de strikte regels van de koran en de ahadith.

  • 75% van de moslims in Nederland meent dat er maar 1 interpretatie van islam is, waar iedere moslim zich aan moet houden. (Dit zijn dus 750.000 moslims in NL)
  • 70% van de moslims in Nederland vindt de regels van de koran belangrijker dan de Nederlandse wetten, democratie en rechtsstaat. (700.000 moslims in NL)
  • 60% van de moslims in Nederland vindt dat moslims terug naar de kern van islam moeten gaan. De kern die historisch altijd politiek en radicaal is geweest.
  • Jong en oud geen verschil; 44% van de moslims in Nederland heeft een fundamentalistisch wereldbeeld. Geenszins gematigd te noemen. Er is dus geen sprake van een overgroot deel ‘gematigden’, slechts een kleine meerderheid tegenover een grote minderheid.
  • Uit onderzoek van het ministerie bleek in 2010 dat 11% van de moslims in Nederland het acceptabel vindt om vanuit religie geweld te gebruiken. Dat zijn dus 100.000 moslims in Nederland.

Dat het slechts om een kleine groep fundamentalisten gaat, een kleine marginale groep die het verpest voor de rest en dat VERUIT de meeste moslims in Nederland geen vijandbeeld hebben ten opzichte van niet-moslims, is dus een leugen. Er is een grote voedingsbodem voor islamitisch fundamentalisme. Een klein aantal radicalen dat verder geen steun krijgt van de moslimgemeenschap kun je relatief gemakkelijk oprollen. Maar als daar een groot netwerk van potentiële ondersteuners en sympathisanten omheen zit, wordt het veel moeilijker.

Slechts enkele honderden in Nederland zijn overgegaan tot geweld en hebben hierdoor te vroeg het ware gezicht van islam getoond. Maar dat veruit de meesten zich houden aan de strategie op de lange termijn, stemt Allah tevreden. Toch zien inmiddels steeds meer ongelovigen in waar islam voor staat, wat het uiteindelijke doel is en wat zich voor eigen ogen voltrekt. Zijn zij echter in aantallen die toereikend zijn om de opmars van islam te stoppen?

Not In My Name? Dan is het tijd om islam de rug toe te keren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s