Door Blondemevrouw

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun gewaden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijk om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen.” – Soera An-Noer (Het Licht) vers 31 + Surat Al-Ahzab 33:59

De islamitische hoofddoek is niet slechts een kledingstuk met een al dan niet fleurig motiefje. Het is een duidelijk islamitisch symbool met een belangrijke boodschap, die niet alleen gericht is van moslima aan moslim, maar zijn weerslag heeft op alle vrouwen. Dus ook op niet-islamitische vrouwen.

Voor wie duidelijk is waar de islamitische hoofddoek voor staat, is het onbegrijpelijk dat er zo weinig weerstand wordt geboden aan dit symbool. Met name vrouwen dienen zich massaal tegen de islamitische hoofddoek te verzetten. Maar dit verzet blijft tot nu toe uit. Onwetendheid? Desinteresse? Onderschatting? Opzet? Wat ligt eraan ten grondslag, dat vrouwen niet bereid blijken hun positie als vrouw met verworven vrijheden te beschermen?

quran 33 59

 

  • De islamitische hoofddoek staat voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw, opdat de islamitische vrouw voor (muzel)mannen duidelijk te herkennen is.
  • Uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt.
  • Uit die herkenning vloeit voort dat de ongelovige vrouw wél mag worden lastig gevallen, wél mag worden misbruikt.

Zowel moslima’s die vrijwillig een islamitische hoofddoek dragen, als ongelovige vrouwen die zich niet tegen de islamitische hoofddoek verzetten, gaan akkoord met het islamitische feit, dat ongelovige vrouwen lastig gevallen, misbruikt en dus verkracht mogen worden. Het is als een sticker op het voorhoofd van vrouwen plakken: bij ongelovige vrouwen een sticker met “to rape” en bij islamitische vrouwen met hoofddoek “not to rape”.

Je zou verwachten dat de feministische beweging zich stevig zou verzetten tegen de islamitische hoofddoek. Geen enkele vrouw verdient een sticker op het voorhoofd met “deze vrouw verkrachten is heel ok”. Toch zien we vrouwen zoals Asha ten Broeke de islamitische hoofddoek verdedigen alsof het dragen ervan een vrijheid van de islamitische vrouw betreft. Vrouwen zoals Asha verzetten zich tegen het beeld van de vrouw als lustobject. En daarom zien zij in islam kennelijk een bondgenoot. Onwetend of ongeïnteresseerd, met de prioriteiten geenszins op orde.

De discussie gaat meestens over de vraag of islamitische vrouwen vrijwillig of gedwongen de hoofddoek dragen. Die discussie is niet relevant, want het is beide even erg.  Moslima’s die vrijwillig de hoofddoek dragen, gaan dus akkoord met het islamitische feit, dat ongelovige vrouwen verkracht mogen worden. Deze ongelovige vrouwen kleden zich vanuit hun optiek als lustobject, verleiden de (muzel)man, dus moeten dan ook de consequenties daarvan (verkrachting) aanvaarden. Ook geven moslima’s die vrijwillig de hoofddoek dragen aan, dat zij zich ver verheven voelen boven de vrouwen die geen hoofddoek dragen. Zij geven dus dagelijks aan; “ik ben beter dan jij”. Moslima’s die gedwongen de islamitische hoofddoek dragen, worden onderdrukt.

Nu de betekenis van de islamitische hoofddoek ondubbelzinnig duidelijk is, besef dan dat het verplichten van een meisje van slechts 8 jaar jong, een hoofddoek te dragen, een pedofiele uiting van islam is. Een (muzel)man die een 8-jarig meisje verwijt hem te verleiden door geen hoofddoek te dragen en haar daarom lastig valt en misbruikt, is een pedofiel. Dat wij in Nederland tolereren dat zulke jonge meisjes een hoofddoek dragen, is schandalig en onacceptabel.

Alle vrouwen hebben de plicht zich te verzetten tegen de islamitische hoofddoek. Het heeft namelijk een directe weerslag op alle vrouwen die verworven vrijheden koesteren. Dit symbool dat staat voor wel of niet te verkrachten dient volledig uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen. Accepteer geen sticker op het voorhoofd.

.image

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s