Door Blondemevrouw

De Raad van Europa te Straatsburg (met 47 landen als leden) verschilt van de EU te Brussel (met 28 landen als leden). De Raad van Europa wil door conventies en daarmee door gelijklopende nationale wetgeving alsook door de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa zekerstellen. Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt. Islam staat haaks op democratie, de rechtsstaat en mensenrechten. In plaats van islam te bestrijden, bestrijdt de Council of Europe kritiek op islam en wordt islam gefaciliteerd.

image

 

Fundamentalisme: teruggaan naar het fundament, de waarheid zoeken in de manier waarop bij de bron, de oorsprong daarmee werd omgegaan en alle latere verandering daarvan afwijzen. Het fundament van islam bestaat uit de koran en de ahadith. Hieraan is in 1400 jaar niets veranderd. 60% van de moslims in Nederland vindt dat moslims terug naar de kern van islam moeten gaan. 75% van de moslims in Nederland meent dat er maar één interpretatie van islam is, waar iedere moslim zich aan moet houden.

 

In 2008 heeft De Raad van Europa “resolutie 1605 European muslim communities confronted with extremism” aangenomen. Lid van de raad zijn landen met een bevolking die in meerderheid islamitisch is, alsook landen waarvan de meerderheid van de immigranten islamitisch is, die een steeds groter percentage van de bevolking van Europa vormen. De raad bevestigt in artikel 1 van deze resolutie dat er sprake is van een grote dreiging van terrorisme van mensen ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran en ahadith. Vervolgens waarschuwt de raad in artikel 2 van de resolutie, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran en de ahadith. Het is een onrechtmatig onderscheid.

Voor de volledige tekst van de resolutie klikt u op de link in voorgaande alinea. 

In artikel 5 van de resolutie stelt de raad, dat de voedingsbodem voor extremisme bestaat uit armoede, discriminatie en sociaal buiten gesloten worden. De raad ziet in islam, met de koran en ahadith, geen voedingsbodem. De raad liegt en baseert zich geenszins op feiten, ten einde islam te faciliteren. ‘Moslim legt uit; radicaal is de norm’; de fundamentalistische moslim Maiwand licht toe: ‘Ik ken geen armoede, ik ben nooit gediscrimineerd, ben nooit buiten gesloten, ging en ga naar de beste scholen’. Zijn fundamentalisme komt simpelweg voort uit de islam, uit de koran en de ahadith.

In datzelfde artikel stelt de raad dat de leden blijvend moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Moslimbroederschap, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, zonder inhoudelijk argument. Vanuit de EU zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen.

In artikel 7 van de resolutie stimuleert de raad de leden om immigranten (moslims, zie titel resolutie) een actieve rol in het publieke en politieke leven te laten spelen. Een onderdeel van de legal-jihad.

Artikel 9 van de resolutie bestaat uit twaalf punten, waarvan enkele in deze column worden uitgelicht;
9.2 Condemn and combat Islamophobia (als 2e genoemd, dus van groot belang)
9.7.6. Encouraging the participation in political parties, trade unions and non-governmental organisations.
9.7.8. Taking all the unnecessary legal or administrative obstacles to the construction of a sufficient number of appropriate places of worship for the practice of islam. (Neem alle onnodige juridische en administratieve obstakels weg, om een voldoende aantal moskeeën en gebedsruimtes te bouwen, voor het aanbidden van Allah)
9.7.9 Ensuring that school textbooks do not portray islam as a hostile of threatening religion. (Publiek onderwijs mag islam niet realistisch bespreken, maar moet louter positief over islam berichten. Indoctrinatie alom. Leer uw kinderen zelf de waarheid; islam is vijandig en bedreigend.)
9.10. Support the establishment of courses to train imams
9.12. Encourage informative projects about islam’s contribution to western societies.

Dan artikel 10: Leaders and opinion-makers should act responsibly to avoid encouraging discrimination and islamophobia. Regeringleiders en opiniemakers mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert. Valt het u ook op hoe vaak dit woord in deze resolutie vermeld wordt?

Verder staan er ook regels in de resolutie zoals ‘De europese waarden moeten worden onderricht op moslimscholen’. Succes daarmee. Islam staat haaks op de westerse normen en waarden, op de zeden en gewoonten, op de democratie, op de rechtsstaat en op de universele mensenrechten. Maar met misbruik van diezelfde democratie, rechtsstaat en mensenrechten, dringt het langzaam maar zeker de islam op aan iedereen. Met behulp van organen zoals de EU en de Raad van Europa. Alsook van de nationale regeringen. Wat in deze resolutie is aangenomen, is daarom per definitie ook nationaal beleid. Collaborateurs.

Samengevat, roept de Raad van Europa op om islamofobie te bestrijden en islam te faciliteren. Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap.

Islam is een allesomvattend politiek systeem, dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Een onderscheid tussen religie en ideologie is niet gegrond. Islam is meer ideologie dan religie, maar krijgt alle ruimte om de westerse wereld te veroveren, dankzij de juridische vrijheid van godsdienst en dankzij de collaborerende elite.

Niet het fundamentalistische nazisme was een probleem, maar het nazisme.
Niet de fundamentalistische islam is een probleem, maar de islam.

Islamofobie:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s