Door Blondemevrouw

Er was een tijd dat godsdienstles op openbare scholen inzake het Christendom, niet werd geaccepteerd door de ouders. Men had de kinderen tenslotte niet voor niets op een openbare school ingeschreven. Tegenwoordig ontkom je er als ouder niet aan, dat op de openbare school het politieke beleid wordt opgedrongen en hiermee de kinderen wordt opgedrongen om de haatdragende en gewelddadige islam te accepteren. Het Nederlandse onderwijs moet zo spoedig mogelijk gedepolitiseerd worden. 

Vanuit het basis onderwijs is weer een manier gevonden om uw kinderen verder te indoctrineren met betrekking tot islam.  ‘Museumles primair onderwijs – Post uit Marokko’als onderdeel van de Projectweek Marokko. Geheel volgens resolutie 1605 van de Raad van Europa, punt 9.7.9; ‘schoolboeken moeten islam portretteren als een religie, die niet vijandig en bedreigend is’.

Voordat de kinderen naar Museon worden gestuurd om daar islamitische kleding aan te trekken, een tocht door de woestijn te maken, een bezoek aan het badhuis te brengen en natuurlijk de moskee te bezoeken, worden zij op school door de leraar voorbereid aan de hand van zeven onderwerpen; 1. Het land Marokko; 2. Woestijn; 3. Kleding; 4. Badhuis; 5. Moskee; 6. Medina; 7. Nederland of Marokko. Er is daarnaast een leeslijst met kinderboekjes over islam en Marokko, er is een moment van knutselen en er wordt SchoolTV gekeken.

Bent u bekend met hetgeen uw kinderen te zien krijgen via de SchoolTV?

https://vid.me/e/0W8U?stats=1&tools=1

 

Segregatie tussen mannen en vrouwen wordt via School TV aan de kinderen overgebracht als een te accepteren cultureel gebruik. Ook de islamitische hoofddoek die het onderscheid toont tussen vrouwen die niet lastig gevallen mogen worden – met hoofddoek – en vrouwen die wél lastig gevallen mogen worden – zonder hoofddoek – wordt als een te accepteren cultureel gebruik gepresenteerd.

 

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun gewaden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijk om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen.” – Soera An-Noer (Het Licht) vers 31 + Surat Al-Ahzab 33:59

 

Het Nederlandse openbare onderwijs dient zo spoedig mogelijk gedepolitiseerd worden. Zolang het onderwijs wordt misbruikt om politiek beleid door te voeren, is het verstandig om thuisscholing als antwoord op de indoctrinatie van de overheid te zien. Lezen, schrijven, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en muziek als basis. Sociale vaardigheden doen de kinderen op door sport en activiteiten, door buitenspelen en ook doordat andere kinderen na de wettelijke schooltijd kunnen aanschuiven voor lessen, om zo thuis een klasje te creëren twee keer per week. Iedere 3 tot 6 maanden een landelijk erkende toets om aan te tonen dat het benodigde niveau wordt behaald en vrijgesteld van indoctrinatie door de overheid.

 

Uw kind is vrijgesteld van de plicht om ingeschreven te staan op een school volgens artikel 5 onderdeel b van de Leerplichtwet. Uw kind heeft dan vrijstelling wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van elke school binnen redelijke afstand. U geeft jaarlijks aan dat u beroep doet op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U geeft hierbij aan dat u beroep doet op vrijstelling vanwege richtingsbedenking.

 

Of u accepteert de indoctrinatie en ziet dan dergelijke foto’s terug van uw kind, tijdens het bezoek aan Museon;

Les 1 hoofddoek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s