Door Blondemevrouw

Een vrouw wordt thuis in haar keuken dood gevonden. Toen de forensisch patholoog aankwam, was het lichaam door justitie en OM al vrij gegeven, omdat er geen sprake leek te zijn van geweld. De conclusie was een natuurlijke dood. Omdat de patholoog er toch al was, deed hij voor de zekerheid toch een sectie. Toen bleek de keel van de vrouw in elkaar geknepen. Moord of doodslag.

Volgens het NFI blijkt uit onderzoek dat 50% van de opgegeven doodsoorzaken door ziekenhuizen, huisartsen en schouwartsen niet blijkt te kloppen. Moord en doodslag blijven in Nederland te vaak onopgemerkt.

Frank de Goot, forensisch patholoog, pleit al langer voor meer secties, ook na schijnbare zelfdodingen of na een ogenschijnlijk natuurlijke dood. Het aantal door het NFI uitgevoerde secties ligt tegenwoordig zo laag, omdat het Openbaar Ministerie te snel beslist om geen sectie uit te voeren als er geen sprake lijkt van een strafbaar feit.

In 2014 werd slechts 319 keer een sectie verricht door het NFI. Het CBS komt vervolgens trots met berichten dat het aantal moorden in Nederland het laagste aantal in 20 jaar betreft en dat Nederland tot de landen in Europa behoort waar de minste moorden worden gepleegd.

In werkelijkheid worden in Nederland de minste moorden geregistreerd. Net als de dalende cijfers inzake andere criminaliteit, daalt het aantal moorden niet feitelijk, maar daalt het aantal registraties van moord.

De veertienjarige Luciano Ligthart is in juni 2016 dood aangetroffen in de inrichting voor gespecialiseerde jeugdzorg waar hij moest verblijven. Volgens de instanties was er sprake van zelfdoding, maar een nadere onderbouwing van dat vermoeden hebben nabestaanden nooit gekregen. Rapporten en onderzoeken van politie en jeugdzorg zijn niet met de nabestaanden gedeeld. Bovenal: er is geen sectie op zijn lichaam verricht.

Er zijn concrete aanwijzingen gevonden dat Luciano seksueel misbruikt werd door een volwassen man, binnen de muren van de jeugdzorginrichting. Voor de nabestaanden is niet duidelijk of dit een rol heeft gespeeld in de dood van de jongen en of dit überhaupt is onderzocht.

Overigens wordt in de krant gesproken van ‘een seksuele relatie met een volwassen man‘. Een jongen van 14 heeft nooit een vrijwillige seksuele relatie met een volwassen man. Ook niet als het kind door grooming denkt dat het een vrijwillige relatie is.

Het zou een reden kunnen zijn voor zelfdoding. Niets is erger dan seksueel misbruikt worden. Luciano kon hieraan niet ontkomen binnen de muren van de jeugdzorginrichting en is ernstig beschadigd door iemand die hij had moeten kunnen vertrouwen. Als dit de reden is voor de zelfdoding, dragen de instelling en de pedofiel die vanuit de inrichting de mogelijkheid kreeg deze jongen te beschadigen verantwoordelijkheid voor zijn dood.

In het ergste geval is hij door die pedofiel vermoord, omdat Luciano misschien heeft gezegd dat hij iemand op de hoogte zou brengen van het seksueel misbruik. Maar het OM besluit dat een sectie niet nodig is.

50% van de opgegeven doodsoorzaken door ziekenhuizen, huisartsen en schouwartsen klopt niet. En sectie waardoor de werkelijke doodsoorzaak in de meeste gevallen kan worden vastgesteld, wordt zelden verricht.

Nederland mag dan zogenaamd tot de landen in Europa behoren waar de minste moorden worden gepleegd, maar in de praktijk behoort Nederland tot de landen in de wereld waar men het meest vaak wegkomt met moord.