Door Blondemevrouw

Islam is een allesomvattend systeem dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. In zowel persoonlijke zin, als in politieke en juridische zin. Jihad is de term die volgens klassiek islamitische wetgeving refereert aan de strijd tegen ongelovigen (1). Vermomd als een religie is islam in werkelijkheid een ideologie en een moordzuchtige sekte.

Honderdtachtig moslimjongeren gingen onlangs in achttien steden de straat op om rozen uit te delen in de verwachting daarmee de ‘vijandige houding naar moslims’ weg te nemen. Wie online zoekt naar moslims delen rozen uit, ziet dat dit een jaarlijks terugkerende actie is.

Zonder enige eis van assimilatie, gratis geld, gratis woning, gratis onderwijs, gratis zorg, gratis toeslagen ontvangen, waarvoor Nederlanders torenhoge belastingen moeten betalen, waarvoor zij dagelijks keihard moeten werken en waarvoor zij ondankbaarheid, onveiligheid en moordaanslagen terugkrijgen; is dat die ‘vijandige houding naar moslims’ waarover deze moslimjongeren durven te spreken?

We zien deze Mohammedjugend niet als er weer eens een islamitische moordaanslag is gepleegd op onschuldige Westerse mensen. We horen deze moslims nooit kritiek uiten op hun ideologie, op de sekte waarvan zij lid zijn of op hun perfecte voorbeeld van de mens, Mohammed, die exact deed wat Islamitische Staat nu doet en die zijn aanhangers middels de Koran en ahadith onder andere opdrachten geeft om de wereld te islamiseren en de ongelovigen te vermoorden.

Het uitdelen van de rozen aan niet-islamitische Westerlingen, is een vorm van kritiek op de houding van vrijheidslievende mensen, die islam terecht en gefundeerd als bedreiging zien. Een bedreiging van verworven rechten en vrijheden, van gecreëerde veiligheid, van opgebouwde welvaart en van het Westerse bestaan. Deze moslimjongeren beweren dat er niets mis is met hun islam, maar er van alles mis is met de perceptie van de Westerse mens.

Een vooroordeel is een mening die niet gebaseerd is op feiten. De feiten van islam zijn echter ontegenzeggelijk vastgesteld. Vanaf het moment dat Mohammed vanuit Mekka naar Medina trok, heeft hij zijn sekte door middel van bruut geweld en intimidatie opgelegd en verspreid. Dat de verspreiding van islam naar het Westen in de 20e en 21e eeuw ook via migratie en de baarmoeder plaatsvindt, heeft de oorspronkelijke wijze via geweld en intimidatie niet laten verdwijnen.

“Wij willen vandaag laten zien dat moslims iets moois kunnen doen, iets vreedzaams”.

“De actie moet tegenwicht bieden aan de negatieve berichtgeving over de islam”. Een roos brengt de vele westerse doden, die in opdracht van Mohammed bruut zijn afgeslacht, niet terug. Een roos maakt het leven in een overwegend islamitische woonwijk voor Nederlanders niet prettiger. Een roos neemt islamitische straatterreur niet weg. Een roos geeft een moordzuchtige ideologie geen vriendelijk gezicht. Het leidt niet af van de kern. Het compenseert niets.

Een bosje bloemen brengen naar je vrouw, nadat je haar gisteravond een blauw oog hebt geslagen, maakt je nog geen goede echtgenoot, noch maakt dat de relatie liefdevol.

Laten zien dat moslims iets moois en vreedzaams kunnen doen, maakt islam niet mooi en vreedzaam. Een moslim kan aardig zijn, maar niet dankzij islam: òndanks islam. Want een moslim die zoals van hem verwacht wordt, de opdrachten van Mohammed uitvoert, is geenszins aardig of vriendelijk. En wie lid is van de islamitische moordzuchtige sekte, is onderdeel van het probleem.

 

 


1) The Oxford Encyclopedia of islam and politics