Door Blondemevrouw

“Hoe kun je claimen moreel beter te zijn dan Le Pen en haar aanhang, terwijl je agenten in de fik steekt en eigendommen vernietigt?”, vraagt journalist Wierd Duk zich af. 

De kracht van ontmenselijking vanuit een verheven deugforiaans gevoel, wordt door velen nog altijd niet doorgrond. De linkse sekte heeft in dat opzicht veel overeenkomsten met de islamitische sekte. Als je tegenstanders van jouw ideologie niet als mensen ziet, maar als symbolen van het kwaad, is er geen sprake van gewetenswroeging bij het uitvoeren van de meest barbaarse daden.

Juist omdat zij zich moreel verheven voelen, zijn zij in staat een agent in de fik te steken of een andersdenkende een mes in het hart te steken. In hun belevenis doen ze geen mens kwaad, maar vernietigen zij het kwaad. Kwestie van perceptie, Wierd.

Een geweten wordt ontwikkeld op basis van de verhouding tussen goed en fout. Die verdeling is echter niet voor iedereen hetzelfde. Hetgeen volgens de linkse sekte of de islamitische sekte als goed en fout wordt beschouwd, is niet gelijk aan hetgeen realistische Westerlingen als goed en fout beschouwen. Die discrepantie is samengevat in de inmiddels bekende foto van de agent die in Frankrijk tijdens rellen in 2017 door leden van de linkse sekte in de fik werd gestoken.

De geheimedienst AIVD presenteerde in 2010 een rapport waarin op basis van hun onderzoek werd geconcludeerd dat de dreiging die uitgaat van rechts-extremisten nagenoeg is verdwenen. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals ‘anti-fascistische’ clubjes als AFA en KAFKA. 

Volgens de geheimedienst hanteert de linkse sekte methoden die indruisen tegen de democratische orde. De linkse sekte is volgens de AIVD bereid het recht in eigen hand te nemen en met geweld confrontaties aan te gaan. Tegen manifestaties van tegenstanders treedt de linkse sekte met geweld op of zet anderen ertoe met geweld op te treden. Vervolgens trachten zij dit geweld toe te schrijven aan hun tegenstanders, aldus de geheimedienst.

Dit rapport is overigens inmiddels van de website van de AIVD verwijderd. Het rapport dient het doel van de elite namelijk niet. De linkse sekte dient het doel van de elite wel. Net als de islamitische sekte is geïmporteerd ter ondersteuning van het realiseren van de doelen van de elite.

De Tweede Kamer in Den Haag zit vol met vroegere krakers en met leden van de linkse sekte, die geweld en terreur niet hebben geschuwd om hun deugforiaanse doelen te bereiken. Ook de media zijn tot op het hoogste niveau geïnfiltreerd door de linkse sekte. Het verbaast derhalve niet dat dergelijke rapporten verdwijnen, de media zaken bagatelliseren of verzwijgen en dat linkse gewelddadige clubjes decennialang ongestraft wegkomen met het plegen van bruut geweld tegen andersdenkenden.

De westerse volkeren voelen een toenemende weerstand tegen het elitaire communisme en fascisme van de 21e eeuw, zoals de dictatoriale Europese Unie, zoals het opdringen van islam en zoals het vernietigen van rechten, vrijheden, welvaart, soevereiniteit en veiligheid.

Het is aan de linkse sekte om de democratische invloed van deze volkeren te ondermijnen, de burgers te indoctrineren of als dit niet lukt, hen met geweld hun rechten en invloed te ontnemen.

Niet gehinderd door enige gewetenswroeging en beschermd door de rechtsstaat, is de linkse sekte de moordmachine van de elite.